Lönesnurra.

(testa själv i de gula fälten)

Önskad lön (mån)
kr
Arvode (h)
kr
Buffert (mån)

0 kr

Sociala avgifter (mån)

0 kr

Semesterers. (mån)

0 kr